Werkwijze en visie

Herman, Jan en Lydia Menkveld uit Olst, runnen Natuurlijk Biologisch Boeren Beheer Menkveld. Wij produceren voedsel door optimaal gebruik te maken van natuurlijke processen die in een gezonde bodem plaats vinden.

Wij beheren circa 150 hectare natuurlijke graslanden en circa 50 hectare akkers op gronden van ASR, Vitens, Staatsbosbeheer en Stichting IJssellandschap. Deze percelen liggen bij onze boerderij, aan de overkant van de weg in het waterwingebied, in de uiterwaarden van de IJssel tussen Deventer en Zwolle én op landgoed ’t Nijendal.

Bij het graslandbeheer passen wij maaibeheer en begrazing toe. De begrazing vindt hoofdzakelijk plaats met dieren van agrariërs uit de omgeving. Wanneer het grasland begraasd dient te worden door koeien en/of paarden, spreken wij af met een veehouder dat een aantal van zijn pinken, droogstaande koeien of paarden op het perceel komen grazen voor een bepaalde periode. Zo verbinden wij landbouw en natuurbeheer.

Op de akkers telen wij hoofdzakelijk granen (rogge, tarwe, haver, gerst en triticale) en wat maïs die hun weg vinden bij andere biologische bedrijven als voer voor kippen, geiten of koeien. Veelal komt de mest van de dieren die deze bedrijven houden weer terug bij ons op het land. Zo is er een lokale kringloop ontstaan. Ook het stro wordt lokaal vermarkt. Daarnaast telen wij  biologische consumptie aardappelen, die rechtstreeks afgezet worden aan de consument. Een goed product voor een eerlijke prijs.

Door bewust duurzaam om te gaan met de grond (qua bewerking, bemesting, gewaskeuze, randenbeheer, etc.) ontstaat er op de akkers en de graslanden een grote biodiversiteit. Zo leveren wij diverse ecosysteemdiensten.

Wij, Jan en Herman, hebben jarenlange ervaring met het telen van gewassen op natuurakkers, het biologisch telen van granen, maïs en aardappelen en het beheren van natuurlijk grasland. Ook hebben wij de opleiding tot Natuurboer gevolgd.

Biologisch

Biologische landbouw erkent de relatie tussen de omgeving, gezondheid en wat we eten. Dierenwelzijn krijgt aandacht en wij werken zonder kunstmest en chemie.

Graan al rijp?

Bijten op de korrel om te weten of het graan rijp is.

Bloemenrand rondom de maïsakker.

Bloemenrand rondom de maïsakker.

Brandrode runderen die grazen in het Hanzebos op 't Nijendal.

Brandrode runderen die grazen in het Hanzebos op ’t Nijendal.

Keurmerk SKAL

NL-BIO-01
EU Landbouw