Straks, als we weer meer vrijheden hebben om elkaar te ontmoeten, zullen wij weer excursies geven.

Wij vinden het leuk en belangrijk om aan alle geïnteresseerden te vertellen over onze werkwijzen en visie op landbouw. Samen wandelen we langs de biologische akkers, natuurakkers en natuurlijke graslanden. Zo kunnen we laten zien wat we doen en wat dit voor resultaten geeft, denk bijvoorbeeld aan bodemkwaliteit en biodiversiteit. Onderweg gaan we graag met u in gesprek.

Data zullen hier binnenkort geplaatst worden (mei, juni, juli).