Op de akkers op het Nijendal, Wijnbergen, Fortmond en in de Wijhe buitenwaarden verbouwen wij verschillende soorten graan. Behalve dat er geen chemie en kunstmest wordt gebruikt, biologische teelt, wordt er op deze akkers minder mest opgebracht en is de zaaidichtheid lager. De graanopbrengst is hierdoor lager dan op een reguliere akker, maar akkerkruiden krijgen een grotere kans. Korenbloemen, klaprozen, margrieten, kamillesoorten, gele ganzenbloem, akkerviooltjes, leeuwenbek, korensla, spiegelklokjes, etc. maken dat de akkers er prachtig uitzien én een thuis zijn voor vele insecten, zoogdieren en vogels.

Graansoorten

Soorten graan die wij telen zijn rogge, gerst, haver, triticale en tarwe. Na de oogst in juli/augustus gaat het graan naar biologische boeren, zoveel mogelijk lokaal. Het graan wordt hoofdzakelijk gebruikt als veevoer voor koeien, varkens en kippen. Een klein deel wordt ook afgezet voor menselijke consumptie. Dit is bewerkelijker, omdat het graan dan gedroogd, geschoond en gemalen moet worden. Ook het stro van de akkers vindt zijn weg in de lokale biologische keten.

Op de akker aan de rechterkant van de hoge kamp staat gierst. Het is een experiment of dit hier kan worden geteeld voor menselijke consumptie. In samenwerking met Kari’s Crackers uit Heino. Kari’s Crackers, biologisch Noors knekkebrød lokaal gebakken – Samen smaakt naar meer (kariscrackers.nl)

Gierst

Zomergraan en wintergraan

In het ene voorjaar wordt zomergraan gezaaid op een perceel (bijvoorbeeld zomergerst, haver of zomertarwe). Na de oogst wordt het perceel ge-schijven-egt om wortelonkruiden zoals kweek aan te pakken en bemest. In oktober wordt dan het wintergraan gezaaid (bijvoorbeeld winterrogge, wintergerst, triticale of wintertarwe). Deze granen kiemen al voor de winter en hebben een koude periode nodig om aar te schieten. Na de oogst in het tweede jaar wordt er weer ge-egt. Vervolgens wordt in oktober een groenbemester gezaaid (bijvoorbeeld gele mosterd). Deze planten houden de grond bedekt gedurende de wintermaanden en als er bloemen in komen een extra nectarbron voor insecten. In het voorjaar worden de planten ondergewerkt. Het blad en de stelen composteren het is voeding (groene mest) voor het bodemleven van de akker.

Onkruiden?

Soms zijn er ook akkers waar in een jaar bepaalde kruiden of grassen de overhand nemen die we liever niet hadden gezien, omdat ze het graan en de gewenste kruiden overgroeien. Behalve een mechanische onkruidbewerking (vroeg in het voorjaar of na de oogst) kunnen we daar als biologische boeren niet veel aan doen.

Meer weten?

Heeft u nog aanvullende vragen, neem dan gerust contact op. Of ga met ons mee op excursie in mei of juni. Zie de pagina over de excursies.

Bloemrijke graan akker