Sinds kort hebben weer eigen vee. Schapen en koeien die voor ons het gras maaien.

Schapen

Sinds zomer 2022 hebben wij een klein koppeltje schapen. We zetten ze in voor de begrazing en vinden het ook erg leuk om deze dieren te houden. Deze schapen zijn niet zomaar gekozen. Deze schapensoort, het Groot Heideschaap, werd voor 1960 ook gehouden in Salland. De zelfredzame, sociale dieren gedijen ook goed op de armere zandgronden.

Meer lezen over het ras kan op de site van de fokvereniging: Groot Heideschaap | Fokkerijorganisatie Groot Heideschaap. Ook is het een zeldzaam huisdierras, op de site van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen staat ook informatie: Groot heideschaap | Bedreigd Nederlands Ras | Stichting Zeldzame Huisdierrassen (szh.nl).

De schapen lopen onder andere in de weilandjes bij de Zoogenbrink. Jan gaat er dagelijks heen om te kijken hoe het met ze is.

Een verzoek… wilt u de schapen NIET voeren?!

Runderen

Een kudde brandrode runderen grazen op het Nijendal. Deze ossen zorgen voor extensieve begrazing van het perceel. Eén of twee keer per jaar gaan een tweetal ossen op ‘wintersport’. De volgende keer zal zijn in oktober/november 2024. Informatie over vlees (in pakketten) volgt te zijner tijd. Mocht u graag een mail ontvangen bij deze gelegenheid, laat het ons weten.

Ook brandrode runderen behoren tot het levend erfgoed. De dieren zijn robuust, sober en zelfredzaam. Meer lezen kan op de site van Stichting Zeldzame Huisdierrassen: Brandrood rund | Bedreigd Nederlands Ras | Stichting Zeldzame Huisdierrassen (szh.nl).