Sinds kort hebben wij een klein koppeltje schapen. We zetten ze in voor de begrazing en vinden het ook erg leuk om deze dieren te houden. Deze schapen zijn niet zomaar gekozen. Deze schapensoort, het Groot Heideschaap, werd voor 1960 ook gehouden in Salland. De zelfredzame, sociale dieren gedijen ook goed op de armere zandgronden.

Meer lezen over het ras kan op de site van de fokvereniging: Groot Heideschaap | Fokkerijorganisatie Groot Heideschaap. Ook is het een zeldzaam huisdierras, op de site van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen staat ook informatie: Groot heideschaap | Bedreigd Nederlands Ras | Stichting Zeldzame Huisdierrassen (szh.nl).

De schapen lopen onder andere in de weilandjes bij de Zoogenbrink. Jan gaat er dagelijks heen om te kijken hoe het met ze is.

Een verzoek… wilt u de schapen NIET voeren?!